Software

LOGISTICS-WAY-SOFTWARE
LOGISTICS-WAY-SOFWARE-FLO
LOGISTICS-WAY-SOFWARE-TEDALOS

Module Διαχείριση μεταφορικού έργου

Customer retention and competitive edge through “predictive supply chain”

Οι Υπηρεσίες Αναλυτικά

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Μεταφορών

Εφαρμογή στρατηγικών σχεδίων για τον εφοδιασμό και τις προμήθειες

Εφαρμογή Πληροφοριακών συστημάτων

Διαχείρισης Αποθηκών WMS Διαχείρισης Μεταφορικού Έργου & Δρομολόγησης (Routing – Planning) Πρόβλεψης και Σχεδιασμού πλάνου ζήτησης Demand Planning – FDRP...

Επιχειρηματική & Λειτουργική Διαχείριση

Ανασχεδιασμός & Βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών – Operations Transformation Επενδυτικός Σχεδιασμός (ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός) Business Plan – R.O.I. Ανάπτυξη δικτύου Πωλήσεων...

Amazon Sales Achievement Program

Η Προσέγγιση στρατηγικής της Logistics Way για την επιτυχία στο Marketplace της Amazon.

5PL

Ένας σημαντικός κρίκος που έλειπε από την εφοδιαστική αλυσίδα, είναι η διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών με τους παρόχους υπηρεσιών logistics (3PL – Third party logistics).

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης.                        

HOTEL Logistics

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων Δημόσιες σχέσεις Δείκτης ικανοποίησης πελατών Financial planning – front office Food & Beverages House keeping Προμήθειες Έλεγχος...

Free Analysis