Επιχειρηματική & Λειτουργική Διαχείριση

  • Ανασχεδιασμός & Βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών – Operations Transformation
  • Επενδυτικός Σχεδιασμός (ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός)
  • Business Plan – R.O.I.
  • Ανάπτυξη δικτύου Πωλήσεων & Marketing
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Εκπαίδευση
  • Εταιρική Δομή & Κουλτούρα
  • Διάγνωση ικανοποίησης