P E I T H Ω S

LOGISTICS WAY- PEITHΩS LOGO

Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

Η P E I T H Ω S εφαρμόζεται από την γέννηση της εταιρεία μας εδώ και 10 χρόνια, ως ένας μηχανισμός Σκέψης όπως ακριβώς το έπραξαν οι αρχαίοι Έλληνες , χρησιμοποιώντας λογικά και πρακτικά επιχειρήματα και τεκμήρια που βοηθούν στην δημιουργία και υιοθέτηση των απαραίτητων αλλαγών.

Η P E I T H Ω S,  αποτυπώνει σκέψεις, επιχειρήματα, γεγονότα, εμπειρικές αλήθειες και παραδείγματα, βοηθώντας να προσφέρουμε βέλτιστους τρόπους και πρακτικές, που μπορούν να εφαρμοστούν στον οργανισμό σας και να συνεισφέρουν σε πρακτικό επίπεδο στην βελτίωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού και στην μείωση του κόστους λειτουργίας της έως και 30%.

Η P E I T H Ω Sαιτιολογεί τις ευκαιρίες βελτίωσης και παράλληλα συνεισφέρει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με γνώμονα την πραγματική ζήτηση, με άμεσους ή εμέσους συλλογισμούς που σας προσφέρουν μια ή και περισσότερες προτάσεις βελτιώσεις ανά δραστηριότητα της Εφοδιαστικής σας Αλυσίδας .

Η  P E I T H Ω S πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργάτη μας, εντός μιας ημέρας, δίχως κόστος και χωρίς καμιά απολύτως δέσμευση.

Free Analysis