Επιχειρηματική & Λειτουργική Διαχείριση

Ανασχεδιασμός & Βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών – Operations Transformation Επενδυτικός Σχεδιασμός (ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός) Business Plan – R.O.I. Ανάπτυξη δικτύου Πωλήσεων & Marketing Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση Εταιρική Δομή & Κουλτούρα Διάγνωση ικανοποίησης

read more

5PL

Ένας σημαντικός κρίκος που έλειπε από την εφοδιαστική αλυσίδα, είναι η διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών με τους παρόχους υπηρεσιών logistics (3PL – Third party logistics).

read more

HOTEL Logistics

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων Δημόσιες σχέσεις Δείκτης ικανοποίησης πελατών Financial planning – front office Food & Beverages House keeping Προμήθειες Έλεγχος υπηρεσιών Προϋπολογισμός κόστους

read more