Οι Υπηρεσίες

Smart Chains

Έχουμε τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις δεξιότητες για να στηρίξουμε τους πελάτες μας από τις αρχικές τους ανάγκες έως τη βιώσιμη προσφορά αξίας στην επιχείρηση. Ο ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισής μας είναι η διαχείριση αλλαγών και η εκπαίδευση, τα οποία είναι τα κλειδιά της επιτυχίας πιστεύοντας ότι η τεχνολογία δεν είναι η μόνη απάντηση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Μεταφορών

Εφαρμογή στρατηγικών σχεδίων για τον εφοδιασμό και τις προμήθειες

Εφαρμογή Πληροφοριακών συστημάτων

Διαχείρισης Αποθηκών WMS Διαχείρισης Μεταφορικού Έργου & Δρομολόγησης (Routing – Planning) Πρόβλεψης και Σχεδιασμού πλάνου ζήτησης Demand Planning – FDRP...

Επιχειρηματική & Λειτουργική Διαχείριση

Ανασχεδιασμός & Βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών – Operations Transformation Επενδυτικός Σχεδιασμός (ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός) Business Plan – R.O.I. Ανάπτυξη δικτύου Πωλήσεων...

Amazon Sales Achievement Program

Η Προσέγγιση στρατηγικής της Logistics Way για την επιτυχία στο Marketplace της Amazon.

5PL

Ένας σημαντικός κρίκος που έλειπε από την εφοδιαστική αλυσίδα, είναι η διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών με τους παρόχους υπηρεσιών logistics (3PL – Third party logistics).

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης.                        

HOTEL Logistics

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων Δημόσιες σχέσεις Δείκτης ικανοποίησης πελατών Financial planning – front office Food & Beverages Housekeeping Προμήθειες Έλεγχος υπηρεσιών...

Υπηρεσίες & Προϊόντα

Εστιάζουμε αποκλειστικά στην παροχή μιας οικονομικά βιώσιμης αξίας στους πελάτες μας. Τους βοηθούμε να κατανοήσουν τις βαθύτερες αιτίες της ανεπάρκειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και να καθορίσουν μια στρατηγική μετασχηματισμού και έναν οδικό χάρτη για τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Έχουμε τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις δεξιότητες για να στηρίξουμε τους πελάτες μας από τις αρχικές τους ανάγκες έως τη βιώσιμη προσφορά αξίας στην επιχείρηση. Ο ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισής μας είναι η διαχείριση αλλαγών και η εκπαίδευση, τα οποία είναι τα κλειδιά της επιτυχίας, γιατί πιστεύουμε ότι η τεχνολογία δεν είναι η μόνη απάντηση.

Free Analysis