πλεονεκτηματα

H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν στην δραστηριότητά τους, τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, Προμήθειες, Logistics και Εμπορευματικών Μεταφορών.

Με τον δικό μας «logistics way» τρόπο προσπαθούμε να ενσωματώσουμε νέες ιδέες και σύγχρονες πρακτικές για την θέσπιση στρατηγικών σχεδίων δράσης. Σχέδια δράσης που θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των εταιρειών στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των λύσεων και προτάσεων που προσφέρει η Logistics Way επικεντρώνονται σε δύο κύρια σημεία:

  1. Καταγράφουμε και αναλύουμε τις ανάγκες και τους στόχους των εταιρειών - πελατών και προτείνουμε λύσεις οι οποίες επιφέρουν άμεσα θετικά αποτελέσματα και ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους και τη στρατηγική τους. Εστιάζουμε στην πρακτική εφαρμογή των λύσεων που προτείνονται, ώστε να δει ο πελάτης στην πράξη την αξία και το αποτέλεσμα των δράσεων που λαμβάνονται στην εφοδιαστική του αλυσίδα.
  2. Έχουμε αναπτύξει λογισμικά και παράλληλα έχουμε συνάψει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες στον χώρο πληροφοριακών συστημάτων. Προτείνουμε στους πελάτες μας λύσεις, με εξειδικευμένες εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένους στόχους και επιφέρουν συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.